Skólanámskrá

Skólanámskrá Oddeyrarskóla er nánari útfærsla á ákvæðum aðalnámskrá  þar sem gerð er grein fyrir sérkennum skólans. Skólanámskráin er tvíþætt annars vegar almennur hluti hennar sem hér birtist og hins vegar starfsáætlun.  Almenni hlutinn byggir á þeim gildum sem skólinn stendur fyrir og er endurskoðaður á þriggja ára fresti. Í starfsáætlun, sem gefin er út árlega, er að finna upplýsingar um starfstíma og viðburði komandi skólaárs.  Bekkjarnámskrár eru einnig hluti af starfsáætlun.

Skólastarf er í sífelldri þróun þar sem starfsmenn skóla eiga reglulega samtöl um stefnu, markmið, mat og framfarir nemenda. Skólanámskráin er unnin með hliðsjón af áherslum í Aðalnámskrá grunnskóla sem kom út árið 2011. Einnig voru ýmsar niðurstöður hafðar til hliðsjónar þegar sýn og stefna var mörkuð, m.a. niðurstöður samræmdra könnunarprófa og niðurstöður Skólapúlsins.

Sækja Skólanámskrá Oddeyrarskóla 2018 – 2021 sem PDF skjal.

Anna Bergrós Arnarsdóttir, skólastjóri

Fjóla Kristín Helgadóttir, deildarstjóri

Margrét Th. Aðalgeirsdóttir, deildarstjóri