Endurmenntun

Endurmenntun starfsmanna fer fram í samræmi við endurmenntunarstefnu skólans með það að markmiði að allir starfsmenn hafi yfir að ráða haldgóðri þekkingu á þeim þáttum sem snerta störf þeirra, í samræmi við yfirlýsta stefnu skólans. Stefnt er að því að starfsmenn bæti sífellt við þekkingu sína og færni og bæti sig þannig í starfi enda séu þeim sköpuð tækifæri til þess. Þá er markmiðið að auka starfsgleði, að styrkja samstarf og sameiginlega sýn starfsmanna.

Veturinn 2018-2019 eru eftirfarandi áhersluþættir lagðir til grundvallar:

  • Hugmyndafræði lærdómssamfélags.
  • Heilsueflandi grunnskóli; öflun hugmynda og þróun skólans til að verða heilsueflandi
  • SMT skólafærni.
  • DAM í Oddeyrarskóla (1., 8. og 9. bekkur): áhersla á streituþol, núvitund, samskiptahæfni og tilfinningastjórn. Starfsþróun kennara og námsráðgjafa.
  • Samræður til náms, Talking partners.
  • Innleiðing á aðferðum Zankov stærðfræðinnar á yngsta stigi, stærðfræðisamræður sem m.a. byggja upp hugtakaskilning.
  • Upplýsingatækni í skólastarfi; notkun Google for education, forritunar og annarrar hagnýtrar upplýsingatækni.
  • Áframhaldandi þróun hæfnimiðaðs náms og námsmats í anda nýrrar aðalnámskrár. Kennarar læra áfram á K3 í Mentor og nýta hann við námsmat.

Auk þess geta starfsmenn nýtt sér önnur tækifæri til endurmenntunar sem bjóðast, t.d. hjá endurmenntunarstofnunum og fleiri aðilum. Það er þó alltaf háð samþykki skólastjóra hvort námskeið telst hluti af endurmenntunaráætlun starfsmanns og hvort skólinn tekur þátt í fjármögnun þess.  

Þá geta starfsmenn nýtt sér aðrar aðferðir til símenntunar, s.s. að stofna leshringi, nota félagastuðning o.fl. Hver og einn starfsmaður ber ábyrgð á að halda utan um sína símenntun og skrá hana á þar til gerð eyðublöð. Skólastjórnendur sjá um að staðfesta símenntun og halda utan um skráningarblöð eftir að þeim er skilað að loknu hverju ári.

Nánar er hægt að kynna sér símenntunaráætlun Oddeyrarskóla hér.