Innra mat

Innra mat

Í Oddeyrarskóla er starfandi teymi sem heldur utan um innra mat á skólastarfinu og gerð umbótaáætlana. Mat á starfi skóla hefur þann tilgang að tryggja að réttindi barna séu virt og þau fái þá menntun og þjónustu sem þeim ber samkvæmt lögum. Markmið matsins er að veita upplýsingar um skólastarfið og hvernig það þróast. Markmið mats er einnig að tryggja að starfsemi skóla sé í samræmi við lög og að auka gæði skólastarf og stuðla að umbótum. Á hverju sumri eru birtar vorskýrslur skólans, sem innihalda helstu upplýsingar er varða liðið skólaár og mat á skólastarfinu.

Skólinn vinnur að innra mati á hverju ári og er skýrsla unnin að vori sem byggir á áherslum skólans og því mati sem unnið er á skólaárinu. Helsta gagnasöfnun fer fram í gegnum Skólapúlsinn sem aflar upplýsinga frá nemendum, foreldrum og starfsmönnum og SVÓT greiningar á viðburðum og starfi.  Starfsmannakönnun Akureyrarbæjar er einnig mikilvægt gagn, sem og starfsmannasamtöl. Jafnframt er haldið skólaþing á hverju vori til að fá álit nemenda á ýmsum þáttum í skólastarfinu.

Hluti af innra mati er að rýna í árangur nemenda og framfarir. Það er gert með ýmsu móti, hæfni nemenda er metin reglulega og niðurstöður birtar á hæfnikorti. Einnig er rýnt í niðurstöður skimana og prófa með það fyrir augum að bæta kennslu og auka árangur allra nemenda.

Umbótastarf

Skólinn gerir reglulega umbótaáætlun sem tekur á því sem fram kemur í innra mati. Áætlunin tekur til þriggja ára í senn og er árangur umbóta metinn innan þess tímaramma.

Sækja umbótaráætlun fyrir skólaárið 2020-2021

Sækja umbótaráætlun fyrir skólaárið 2018-2019

Síðast uppfært 16.06 2022