Góð gjöf frá útskriftarnemum vorið 2023

Nemendur sem útskrifðust úr 10. bekk síðastliðið vor gáfu skólanum veglega gjöf á þeim tímamótum. Þetta var peningagjöf með þeim tilmælum að keyptur yrði þrívíddarprentari. Haustið var notað til að skoða og velta fyrir sér hvað heppilegast væri að gera. Fyrir valinu varð prentari sem pantaður var að utan en hann hefur þá kosti að vera einfaldur og notendavænn. Tölvuumsjónarmaður er um þessar mundir að prófa sig áfram og kynnast hugbúnaði og tæki. Þá fóru nokkrir kennarar á námskeið í Fablab í haust og fengu þjálfun í vinna með hugbúnað og prenta út á öðruvísi efni en pappír. Þegar starfsfólk hefur öðlast öryggi í að umgangast prentarann munu einhverjir nemendahópar fá að spreyta sig.

Sögur, verkefni í 5. bekk

Um þessar mundir er verið að vinna verkefni í íslensku í 5. bekk sem kallast sögusmiðja. Krakkarnir mega semja smásögu, stuttmyndahandrit, leikrit eða lag og lagatexta og vinna sína hugmynd frá grunni. Markmiðið er síðan að þeir nemendur sem vilja sendi verk sitt í samkeppni á vegum Krakkarúv sem heitir Sögur. Hér er linkur inn á vef þeirra fyrir þá sem vilja kynna sér þetta frábæra framtak Ríkissjónvarpsins.  Það verður síðan uppskeruhátíð hér í skólanum þar sem við munum bjóða foreldrum að koma og sjá verk nemenda.

Farsæld barna

Kæru foreldrar / forráðamenn leik- og grunnskólanemenda á Akureyri

Eins og mörgum er kunnugt, þá stendur yfir innleiðing laga um samþætta þjónustu í þágu farsældar barna, sem í daglegu tali eru kölluð farsældarlögin. Nú er kominn nýr og aðgengilegur vefur sem kallast Farsæld barna og þar má finna nánari upplýsingar um hvað löggjöfin felur í sér og hvert hlutverk tengiliða er. Einnig má sjá aðgengilegt myndband sem lýsir í stuttu máli því sem lögin innibera.

Samkvæmt lögunum eiga börn og foreldrar að hafa greiðan aðgang að þeirri þjónustu sem þau þurfa og að þau fái rétta aðstoð á réttum tíma, frá réttum aðilum. Með því að tengja þjónustuna saman og vinna í sameiningu að farsæld barna verður auðveldara fyrir börn og foreldra að fá aðstoð við hæfi. 

Börn og foreldrar þeirra hafa aðgang að tengilið í skóla. Á heimasíðu skólans, https://oddeyrarskoli.is/tengilidir/ , má sjá hverjir hafa hlutverk sem tengiliðir í Oddeyrarsóla. Hlutverk tengiliðar er fyrst og fremst að veita upplýsingar, aðstoða foreldra og barn og styðja við samþættingu á fyrsta stigi í samræmi við óskir foreldra og/eða barns. Í flóknari málum hafa börn og foreldrar aðgang að málstjóra hjá velferðarsviði Akureyrarbæjar eða þar sem þarfir barns liggja hverju sinni. Foreldrar og börn geta leitað sjálf beint til tengiliðar eða sent beiðni í gegnum Þjónustugátt Akureyrarbæjar.

Með góðri farsældarkveðju,

Helga Vilhjálmsdóttir, innleiðingarstjóri farsældarlaga á fræðslu- og lýðheilsusviði

Kristín Jóhannesdóttir, sviðsstjóri fræðslu- og lýðheilsusviðs

Anna Bergrós Arnarsdóttir, skólastjóri Oddeyrarskóla

Bækur að gjöf frá foreldrafélagi

Bókasafni skólans barst á dögunum vegleg bókagjöf frá foreldrafélaginu. Fulltrúi foreldrafélagsins fór ásamt skólasafnskennara á bókamarkaðinn sem nú stendur yfir hér fyrir norðan, og fundu talsvert af bókum sem vantaði á safnið sem og vinsælum bókum sem gott er að eiga í fleiri en einu eintaki. 

Skólinn þakkar foreldrafélaginu kærlega fyrir þessa rausnarlegu gjöf.

Göngum í skólann

Oddeyrarskóli er heilsueflandi grunnskóli og við tökum þátt í þeim átaksverkefnum á landsvísu sem henta í skólastarfi. Göngum í skólann er eitt af þeim verkefnum og hefst á morgun. Við hvetjum alla, starfsmenn og nemendur til að ganga eða hjóla í skólann í stað þess að koma á einkabíl. Kennarar halda utan um skráningar en það er keppni um að fá sem flesta til að vera með. Af þessu tilefni munu allir nemendur og starfsmenn fá að gjöf endurskinsmerki sem við hvetjum foreldra til að hengja strax á yfirhafnir barnanna.

Heimsóknir umsjónarkennara í 8. bekk

Venja hefur verið hér í Oddeyrarskóla að umsjónarkennari 8. bekkjar heimsæki verðandi nemendur sína og foreldra/forráðamenn þeirra að hausti og hefur umsjónarkennari 8. bekkjar lokið við þær heimsóknir í ár. Tilgangur heimsóknanna er að efla tengsl heimilis og skóla með því að kynnast nemendum og foreldrum/forráðamönnum í öruggu umhverfi nemenda og fjölskyldna. Í heimsóknunum gefst tækifæri til að ræða skólann, námið, áhugamál, líðan,  hversdagsleikann og allt þar á milli. Heimsóknirnar voru í upphafi hluti af þróunarverkefni sem skólinn tók þátt í um aukið samstarf heimila og skóla. Kannanir sem gerðar hafa verið á reynslu foreldra/forráðamanna og nemenda af heimsóknunum hafa sýnt að almenn ánægja hefur verið með þetta fyrirkomulag og niðurstöður því hvatt okkur til að halda heimsóknunum áfram. 

Skólasetning

Oddeyrarskóli verður settur þriðjudaginn 22. ágúst klukkan 9:00 á sal skólans. Nemendur í 2. – 10. bekk mæta á setningu en nemendur og foreldrar í 1. bekk fá boð um viðtal við umsjónarkennara annað hvort 22. eða 23. ágúst. Frístund er opin á skólasetningardaginn en skrá þarf þann dag sérstaklega.

Styrkur úr Sprotasjóði

Á vordögum fékk Oddeyrarskóli upplýsingar um veglega styrkveitingu úr Sprotasjóði til að fylgja eftir verkefni næsta skólaár sem við köllum „Bætt líðan – aukin fræðsla“. Verkefnið snýst um að auka fræðslu til nemenda, starfsfólks og foreldra með það að markmiði að efla geðheilbrigði. Nemendur fá fræðslu í formi ART kennslu fyrir tvo árganga sem taka 12 vikna námskeið til að efla félagsfærni, reiðistjórnun og eflingu siðgæðisþroska. Þá munu þeir árgangar sem ekki fá ART fá styttri fræðslu um valda þætti er snúa að geðrækt og líðan og verður sniðin að aldri og þroska en gæti t.d. snúist um símanotkun, svefn eða kvíða.

Starfsmenn fá einnig fræðslu sem snýr að geðheilsu barna og foreldrar í völdum árgöngum fá sérstaka fræðslu um þætti er snúa að farsæld barna. Þá er liður í verkefninu að auka samstarf og samverustundir við alla foreldra skólans og endurvekja bekkjarkvöld eða seinniparts samveru einu sinni á skólaárinu hjá öllum nemendum og foreldrum.

Við ætlum að breyta rými inn af bókasafni þar sem áður var tölvuver og síðustu tvö ár sérkennsluaðstaða en þar er hugmyndin að hafa aðstöðu þar sem nemendur geta unnið í ró og næði ef þeir þurfa að að hvíla sig á bekkjarumhverfinu tímabundið.

Frétt um styrkinn

Skólaslit 6. júní

Skólaslit Oddeyrarskóla verða 6. júní næstkomandi. Nemendur í 1. – 7. bekk mæta í íþróttasal skólans klukkan 9:00 en fylgja síðan umsjónarkennara í stofur og eiga kveðjustund þar.

Skólaslit 8. – 10. bekkjar og útskrift nemenda í 10. bekk verða klukkan 14:30. Nemendum í 10. bekk og aðstandendum þeirra er boðið í kaffi að athöfn lokinni.

Foreldrar og forráðamenn eru velkomnir á skólaslit.